ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η PEARL έχει αναπτύξει συνεργασίες με θαλάσσιους διαμεταφορείς εμπορευμάτων για την παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών ενώ συνεργάζεται και με την εταιρεία διαχείρισης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών Logistics.
Με τον τρόπο αυτό, η PEARL ανέπτυξε την δυνατότητα να συνδέεται και να παρέχει υπηρεσίες στα κυριότερα λιμάνια της Μεσογείου, της Ασίας, αλλά και όλου του κόσμου. Τα φορτία σας μπορούν πλέον να φτάσουν σχεδόν παντού, περνώντας από το λιμάνι του Πειραιά.