ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η PEARL έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την PCDC, εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και Logistics στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.
Η PCDC είναι μια σύγχρονη εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών Logistics στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Διαθέτει χώρους με διαφορετικές συνθήκες που επιτρέπουν τη διαχείριση γενικού/ξηρού φορτίου, προϊόντων συντήρησης και κατάψυξης, εύφλεκτων & χημικών.
Βρίσκεται εντός της ελεύθερης ζώνης του λιμανιού, το οποίο συνεπάγεται πολλά τελωνειακά και φορολογικά οφέλη για όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές μας. Δεν απαιτείται καμία τελωνειακή διατύπωση για την παραλαβή των εισερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων στην εγκατάστασή μας. Με απλές και ευθύγραμμες διαδικασίες, τα εμπορευματοκιβώτια προωθούνται άμεσα μετά την εκφόρτωση τους από το πλοίο στην PCDC, για τη διενέργεια των ζητούμενων εργασιών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην PCDC, τα εμπορεύματα δεν υποχρεούνται στην καταβολή δασμών και φόρων.
Η λειτουργία της PCDC στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου εμπορευμάτων από την Άπω Ανατολή όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά και προς χώρες της γεωγραφικής ζώνης του EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), καθιστώντας την πολύ ανταγωνιστική στην εξυπηρέτηση της συνδυασμένης μεταφοράς και στην λειτουργία της ως κέντρο διαμετακόμισης μέσω της περαιτέρω προώθησης αφικνούμενων εμπορευμάτων θαλασσίως, οδικώς και αεροπορικώς. Υπάρχει δυνατότητα σιδηροδρομικής προώθησης εμπορευμάτων από την PCDC καθώς η σύνδεση του λιμανιού με το δίκτυο έχει ολοκληρωθεί και είναι ήδη σε λειτουργία. Στόχος της PCDC είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας, ανταγωνιστικού κόστους, χρησιμοποιώντας συμβατικούς αλλά και καινοτόμους τρόπους διαχείρισης εμπορευμάτων, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τη στρατηγική θέση του λιμανιού του Πειραιά και προσφέροντας επιχειρησιακές δυνατότητες και λύσεις που επαναπροσδιορίζουν το χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή του EMEA.