ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

H PEARL εισάγει μια ολιστική προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, με τη δημιουργία ενός ευφυούς συστήματος “Hub & Spots” διατροπικών τερματικών εμπορευματικών σταθμών (τρένο/ φορτηγό/ πλοίο). Αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο αξιόπιστων “τερματικών σημείων» θέτοντας ψηλά standards στο επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας, την καταλληλότητα του χώρου και τις ροές των φορτίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η PEARL, μέσα από το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Κεντρικής Ευρώπης και της περιοχής των Βαλκανίων, επιτυγχάνει βέλτιστους χρόνους και άριστη χρήση των μέσων.