ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η PEARL παρέχει συμπληρωματικές υπηρεσίες διαμεταφοράς για προορισμούς με απόσταση έως 200 χιλιομέτρων από τον τερματικό εμπορευματικό σταθμό, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις οδικές μεταφορές μέσω του δικτύου των συνεργατών της.