ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ

Η PEARL θεωρεί τις υπηρεσίες διαμεταφοράς χύδην εμπορευμάτων, ως ένα στρατηγικό τμήμα της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαμεταφορών. Μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες παρέχονται από την PEARL και τους συνεργάτες της για την παροχή καινοτόμων και αποδοτικών υπηρεσιών μεταφοράς χύδην φορτίου.