ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Η PEARL σχεδιάζει και παρέχει τις βέλτιστες συνθέσεις τρένων ανά μεταφορά, αφού διαθέτει ένα ικανό απόθεμα τροχαίου υλικού, κυρίως εμπορευματικών βαγονιών (με πλατφόρμες τοποθέτησης containers):

  • διαξονικών ως των τύπων Lgs(s), Kgss.
  • τετραξονικών ως των τύπων Laagss, Sgns.
  • εξαξονικών ως των τύπων Sggrs(s), Sggmrs.

Η PEARL έχει προχωρήσει στην ενοικίαση άνω των 600 ισοδυνάμων βαγονιών 40′, μεταφοράς container.