ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η PEARL επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εξειδικευμένα έργα διαμεταφοράς, όπως η εξυπηρέτηση των αναγκών σε μεταφορές φορτίων που προκύπτουν λόγω μεγάλων κατασκευαστικών έργων.
Η PEARL εξυπηρετεί διάφορους τύπους φορτίων που δεν είναι κατάλληλα για εμπορευματοκιβώτια και δεν αφορούν το κλασικό είδος μεταφοράς χύδην φορτίων, παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες, ειδικό εξοπλισμό & εξειδικευμένα βαγόνια.