Korporativna društvena odgovornost

Operacije i usluge PEARL -a uvek su pod kontrolom njihovog pozitivnog uticaja na lokalno društvo i životnu sredinu. PEARL-ovi glavni stubovi politike društvene odgovornosti su: