о нама

Jasna Vizija i Vredna Misija.

Piraeus Europe Asia Rail Logistics S.A. (PEARL), glavna nam je svrha pružati logističku podršku i druge usluge špedicije od/do Pireja i ostalih Grčkih luka.

VIZIJA

Da sarađujemo sa našim operaterima/partnerima na železničkom saobraćaju na Balkanu, glavnim snabdevačem i koordinatorom logističkih i železničkih usluga u Jugoistočnoj Evropi tako što efikasno poslujemo sa globalnim lancima snabdevanja iz Dalekog Istoka i zemljama EMEA do Balkana i Centralne Evrope preko Grčke.