Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μηχανοδηγών

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι η αρχική επιλογή των υποψηφίων μηχανοδηγών ολοκληρώθηκε.
Θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωσή τους και πρόσκληση στα γραφεία της εταιρείας.